Bibeln: Verklig historia

Bibelns berättelser, som lades fram för oss i dag, i många fall bara återspegling av verkliga historien. Även om Bibeln talar om boken som en bok - en bok vars innehåll är oförändrad från dess födelse, bekräftar närmare granskning att dess innehåll var i strömmen av tid vid upprepade tillfällen ändrats och förbättrats för att passa politiska behov av hans tid.

Om det är möjligt att hitta en tidigare utgåva eller, ännu bättre, de skrifter som föregick Bibelens skapelse, är det alltid en brinnande plats för religiösa strukturer. Det är alltid oroande om vår idé kommer att sammanfalla med våra förfäders.

Med en politisk sänkning i 382 AC i rådet i Rom beslutades vilka texter som är acceptabla och som måste brännas. De som inte nått den slutliga förfalskningen av historien är ofta djupt andliga och andligt transformativa. Dagens syn har mycket att göra med östliga läror. Kollektivt kallas de ibland som gnostiska.