Transparent finansiering av Sueneé-universum

Sueneé Universes nyhetsserver har drivits av en ideell organisation sedan 03.2019 Suene Universe, zs Denna organisation är baserad på transparens, rättvis hantering och beslut om viktiga aktiviteter i samförstånd. Vi hedrar Grundläggande stadga om rättigheter och friheter, särskilt rätten till egen åsikt och yttrandefrihet.

På denna sida publicerar vi Årsberättelser om föreningens verksamhet.

Årliga rapporter

Detta projekt finansieras huvudsakligen av donatorers donationer via transparenta konton (CZK, EUR) och donationer av fans genom projektet Suenee Universe. Vi är ett oberoende medium som inte har accepterat någon gåva från några nationella eller övernationella statliga institutioner eller företag.