Bibeln: Verklig historia

Bibelns berättelser, som de presenteras för oss idag, är i många fall en återspegling av sann historia. Även om Bibeln kallas en bok med böcker - en bok vars innehåll har varit oförändrat sedan starten, bekräftar en närmare granskning att innehållet har modifierats och förfinats flera gånger över tiden för att tillgodose de politiska behoven i sin tid.

Om det är möjligt att hitta en tidigare utgåva eller, ännu bättre, de skrifter som föregick Bibelens skapelse, är det alltid en brinnande plats för religiösa strukturer. Det är alltid oroande om vår idé kommer att sammanfalla med våra förfäders.

Med en politisk sänkning i 382 AC i rådet i Rom beslutades vilka texter som är acceptabla och som måste brännas. De som inte nått den slutliga förfalskningen av historien är ofta djupt andliga och andligt transformativa. Dagens syn har mycket att göra med östliga läror. Kollektivt kallas de ibland som gnostiska.