Vad är ett ISSN?

Tjeckiens nationella centrum ISSN är en av de 89 nationella centra som utgör ISSN-nätverketISSN (International Standard Serial Number) är en 8-siffrig kod som unikt identifierar tidskrifter och andra så kallade pågående resurser som publiceras var som helst i världen. ISSN-poster lagras i en referensbas - det internationella ISSN-registret.

Vad är ISSN för?

  • Du kan använda ISSN i ​​citat från professionella tidskrifter.
  • ISSN används som en identifieringskod för behovet av databehandling, sökning och dataöverföring.
  • ISSN: er använder bibliotek för att identifiera och beställa tidningar, för interbibliotekstjänster och fackkataloger.
  • ISSN är ett viktigt element för effektiv elektronisk leverans av dokument.
  • Det kan genereras från ISSN streckkod GTIN 13 för distribution av tidskrifter.

Vilken ISSN har allokerats Suenee Universe

Det tjeckiska nationella ISSN har fått ett nummer till dessa webbplatser ISSN 2570-4834.