geoengineering

Folkinriktad påverkan av tillståndet land, särskilt henne klimat. På grund av otillräcklig kunskap om planetariska processer ger geoteknik (till exempel med hjälp av aerosoler och chemtrails) de negativa konsekvenserna av oförutsägbara klimatförändringar. Påverkan av klimatet väcker också etiska frågor. Några sätt att klimatförändra kritiseras till exempel World Wide Fund for Nature.