Människans förlorade minne

Människosamhället lider av minnesförlusten i dess gamla historia. Genom att hantera ödet har vi blivit avskurna från våra rötter och presenterat en fiktiv version av vårt förflutna.

De som inte känner till sitt förflutna gör det svårt att skapa sitt nuvarande ögonblick och deras framtid. Han saknar ett starkt band med sina förfäder. Det finns inget sätt att lära sig.

Vi behövde lära oss att titta på det förflutna eller äntligen lära oss att bättre förstå våra forntida förfäder som lämnade oss olika budskap över tiden.

Det är upp till oss hur vi hanterar denna information. Hur mycket vi kommer att vara villiga att erkänna att vi inte är lika unika och perfekta som de som var här före oss ...