Falsk flagga attack

Operation under en falsk flagga Nebo falsk flagga (engelska falsk flaggoperation Nebo falsk flagga), så småningom utländska flaggoperationer är en hemlig operation som leds av en regering, ett företag eller en annan organisation som är utformad för att verkar göras av någon annan. Namnet härrör från ett militärt begrepp flygande falsk färg, det vill säga operationen som utförts i andra (nationella) färger än de med nationella flaggan. Å andra sidan är verksamheten under en falsk flagg inte begränsad till militärkonfrontation och kan ske i civil och fredstid, t ex vid underrättelsetjänst. [Källa: Wiki]