Titan: ett metanbaserat liv

1 13. 05. 2023
5:e internationella konferensen om exopolitik, historia och andlighet

Den vetenskapliga team från Cornell University som specialiserat sig på kemiska molekyldynamik består av ett par: James Stevenson och Paulette Clancy, slutsatsen att det är möjligt att på Saturnus måne Titan, det var ett liv baserat på metan utan syre. Denna hypotes har uttalats trots troen på att livet utan närvaro av vatten inte är möjligt.

Forskare har lyckats skapa ett konstgjort cellmembran från kväveämnen. Det var livskraftigt vid mycket låga temperaturer av flytande metan. Den konstgjorda cellen bestod av kol-, kväve- och väte-molekyler. Dessa element är allmänt tillgängliga på månen Titan. Forskarna namngav cellen som azotosome.

"Molekylära simuleringar har visat att dessa membran har elasticitet vid låga temperaturer jämförbara med den hos lipid-bilayers i vatten vid rumstemperatur" Sa Stevenson. "Vi har också visat att stabila kryogenmembran kan bildas av de element som finns på titan."

Titan Undersökning visade att på ytan finns det system av sjöar, floder och hav, där det mest sannolika rörliga flytande metan. Vetenskapsmän säger att det kan finnas liv här.

 

Liknande artiklar