Steven Greer: Revealed

23 29. 12. 2022
5:e internationella konferensen om exopolitik, historia och andlighet

Det största problemet är inte att upptäcka andra varelser i universum. Hela saken är att vi måste fråga oss hur varelserna kom hit? Hur gör de så att deras fartyg kan flyga i stora hastigheter med hastigheter som uppenbarligen måste överstiga ljusets hastighet, medan de kan göra branta manövrar utan att behöva bromsa? Varför, när de har sådan teknik, använder vi fortfarande förbrännings- och raketmotorer? Självklart måste vi ha okända fysiska principer som inte förbrukar energi i det sätt som vi brukar tänka oss.

Sådan kunskap skulle ha stor inverkan på hela vårt samhälls organisation och funktion. En väsentlig del av det militära industrikomplexet, olje- och energiföretag skulle försvinna. Det skulle vara meningsfullt att samla egendom, för i ett samhälle som har obegränsade möjligheter och resurser torkar några imaginära gränser bort.

Den som kontrollerar resurser kontrollerar de som behöver dem för deras existens. Brist skapar sjuka människor som bildar ett sjukt samhälle som sedan lättare kan manipuleras. Sjuka samhällen tenderar att fungera ineffektivt ...

Källa: Inspirerad av SG-intervjun för RT.com

Liknande artiklar