Sergeant Clifford Stone

Det finns 2-artiklar i denna serie
Sergeant Clifford Stone

"Frånvaron av bevis är inte bevis på frånvaro. Det är en indikator på att de är världsledande (inte politiskt) helt kunna hålla detta fenomen under wraps. " Detta är en av många meningar American Clifford Stone, som tjänstgjort i armén och snart, tack vare sin talang fick information och projekt som rör "Våra besökare" som denna man själv kallar. Naturligtvis pratar vi inte om besökare från andra länder eller från andra världsdelar, men om dem som besöker oss från mörka, kosmiska landskap.