Peru: Skalle av en sjöstjärna

4 19. 05. 2023
5:e internationella konferensen om exopolitik, historia och andlighet

Lloyd Pye är känd för DNA-test skalle av ett stjärnbarn, som många spekulerade som kan vara resterna av en gammal främling.

Denna skalle är ett exempel på en skalle som finns i Paracas (Peru). Om det var en mänsklig skalle är det definitivt ovanligt. Intressant är att mainstream är emot djupare granskning. Kanske skulle DNA-tester belysa varför skallen är så ovanlig och stor.

 

Liknande artiklar