Vaccination: Snipping

16. 03. 2023
5:e internationella konferensen om exopolitik, historia och andlighet

Efter ökningen av autism och andra immunförsvar i vissa särskilt utsatta människor ifrågasätter flera experter säkerheten vid storskaliga vaccinationer.

Trots de allvarliga biverkningarna fortsätter läkemedelsföretag, läkare och myndigheter att pressa sina huvuden i sanden och vägra att se ett allvarligt problem.

I Quebec, USA och Frankrike, som i de flesta industriländer, vaccinations offer är nästan utan ersättning, trots den höga toxiciteten hos ämnen som kvicksilver och aluminium som ingår i vacciner.

I detta dokument framhäver Lina B. Moreco en mycket oroande folkhälsoproblem.

Liknande artiklar