Vad är ett ISSN?

Tjeckiens nationella centrum ISSN är en av de 89 nationella centra som utgör ISSN-nätverket. ISSN (International Standard Serial Number) är en åtta siffrig numerisk kod som identifierar namnen på periodika och andra så kallade fortsatta källor som publiceras var som helst i världen. ISSN-poster lagras i en referensdatabas - det internationella ISSN-registret.

Vad är ISSN för?

  • Du kan använda ISSN i ​​citat från professionella tidskrifter.
  • ISSN används som en identifieringskod för behovet av databehandling, sökning och dataöverföring.
  • ISSN: er använder bibliotek för att identifiera och beställa tidningar, för interbibliotekstjänster och fackkataloger.
  • ISSN är ett viktigt element för effektiv elektronisk leverans av dokument.
  • ISSN kan genereras streckkod GTIN 13 för distribution av tidskrifter.

Vilken ISSN har allokerats Suenee Universe

Det tjeckiska nationella ISSN har fått ett nummer till dessa webbplatser ISSN 2570-4834.