Chemtrails konspiration, eller komedi på himlen?

35 28. 12. 2022
5:e internationella konferensen om exopolitik, historia och andlighet

Vad är de Varför händer detta? Vad är de Vem är bakom det? ... och man kunde fråga längre och längre.

Chemtrails är verkliga, eller om det är ett normalt fenomen, måste alla som inte är likgiltiga fråga. Om vi ​​alla faller från himlen på huvudet på något som sprids från flygplan i form av en kemisk aerosol, borde vi fråga.

Att något är fel kan alla säga, men frågan kvarstår, varför?

Nyligen misstänkt landning av flygplanet har spelats in:

En annan hållbar bevisning:

Ett annat avgörande bevis

Bevisbilder, videor och åsikter går till tusentals. Det faktum att något händer på himlen är ingen tvekan. Men frågan kvarstår, varför och vem tjänar det?

Liknande artiklar